Начало

Този сайт си поставя за цел и основна идея разпространението на идеята за кореннният местен произход на българите, като алтернативна теория в противовес на официална историографска наука, както и събирането и систематизиране на доказателства и научни факти подкрепящи нашата теория.

Ние смятаме, че както всяка наука, така и Историята се крепи на теории и предположения, включително и алтернативни и паралелно развиващи си, дори противоречащи си теории, като тази от тях която най-добре обяснява действителността, настоящето и миналото следва да бъде приета за най-достоверна.

Затова решихме да наблегнем на прости и голи факти, не на авторитети, за да ви убедим в правотата на теорията за местния (автохтонен) произход на българите, а именно:

 

Групата сходни народи, наричани в древността пеласги, фриги и т.н. и обобщено траки, живели в древността по нашите земи. 

Те първи създали собствена писменост, държавност, открили колелото и обработката на злато. Първи приели християнството.

С  течение на времето народът се разрастнал, което породило няколко диаспори до различни краища на света като например, Индия, иранските плата и монголските степи.

По време на това пътешествие, което траело стотици години, те разпространили културата си в средния и далечен изток.

След  дълги години българите се завръщат в днешна добруджа при предводителството на Аспарух и македония при предводителството на Кубер.